Genom człowieka Typy mutacji genomu i związane z tym


    komplementarności nici, zasada Chargaffa -konformacje DNA: DNA-A, DNA-B, DNA-Z -etapy kondensacji chromatyny (nukleosom, nukleofilamenty, solenoid, włókienka wyższego rzędu-domeny pętlowe, chromosom metafazowy) 2. Genom-całkowity DNA zawarty w komórce danego organizmu.


    Dokument PDF: