A Środa rp pl/nauka Nauka - biodiversitygroup org


    go węża zpodrodziny grzechot-nikowatych –Lachesis achrocor-da (tzw. bushmaster). To najdłuż-sze żmijo wate świata, osiągając e długość nawet do 4 metrów. Ich ukąszenie jest dla człowieka śmiertelne. Przez przypadek –w pogoni zawężem –zauważono również przedstawicieli trzech niezna-nych gatunków owadów. Wcze-


    Dokument PDF: