MATEMATYKA KROK PO KROKU - pdfki cba pl


    w klasie pierwszej gimnazjum MATEMATYKA KROK PO KROKU, w którego skład wchodzą: program nauczania, rozkład materiału, pod-ręcznik, ćwiczenia sprawdzające (kartkówki), zbiór zadań. W poradniku są zawarte między innymi materiały ułatwiające organizację procesu nauczania–uczenia się, przykładowe scenariusze zajęć oraz ...


    Dokument PDF: