Nauka o drewnie I - KF Katedra Fizyki SGGW


    nauki o drewnie. Pojcie drzewa i drewna. Charakterystyka i rodzaje rolin drzewiastych. Systematyka i historia rolin drzewiastych (filogeneza). Drzewo, jego budowa i wzrost. 2 Makroskopowa budowa drewna. Poznanie podstawowych poj z zakresu budowy makroskopowej drewna: słoje roczne, drewno wczesne i póne, rdze, promienie łykodrzewne,


    Dokument PDF: