HISTORIA USTROJU 1 2–1 1 - gandalf com pl


    to w dostępnych na rynku podręcznikach historii państwa i prawa polskiego, poświę-camy zagadnieniom ustroju sądów i prawa sądowego obowiązującego na ziemiach polskich w XIX wieku. Uwaga ta nie odnosi się naturalnie do systemu Historii państwa i prawa Polski (pod ogólną redakcją Juliusza Bardacha), ponieważ opracowanie to daleko


    Dokument PDF: