JĘZYK POLSKI - cke gov pl


    EGZAMIN GIMNAZJALNY . W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 . CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA. ... KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI : Zadanie 22. (10 punktów) ... programowej powodują obniżenie oceny o jeden poziom. 2. W pracy krótszej od wyznaczonej objętości ocena kompozycji, stylu, języka, ortografii


    Dokument PDF: