Nauka o jzy ku Ortogra a - WSiP pl


    k ady z wiczenia . Pomaluj kwiaty kolorami, które kojarz ci si z kad z liter. h piszemy ch piszemy gdy wymienia si gdy wymienia si na sz, np. na z, np. b ahy b azen po spó g osce s, np. gdy wymienia si na , np. druh druyna na koc u wyrazu, np. gdy wymienia si na g, np. w wyrazach, których pisowni trzeba zapamita, np.


    Dokument PDF: