Język - test zsepoznan pl


    24. Styl retoryczny w tekstach kultury staropolskiej. Analizując cechy tego stylu na wybranych przykładach, rozważ sposoby przejawiania się funkcji perswazyjnej. Uwzględnij kontekst kulturowy 25. Funkcja perswazyjna w różnych komunikatach (np. reklama, kazanie, liryka apelu). Omów zagadnienie, analizując i interpretując wybrane teksty ...


    Dokument PDF: