Działania na logarytmach - MATEMATYKA


    Działania na logarytmach - poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień daną liczbę x na logarytm o podstawie a: a) x =3, a =2 b) , 3 2 1 x = a = c) 2 1, 2 1 x =− a = d) 8 27, 3 4 x = a = Zadanie 2 Korzystając z twierdzenia o iloczynie logarytmu przez liczbę oblicz wartość wyrażeń :


    Dokument PDF: