GŁÓWNE NURTY POLITYCZNE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZ EŁOMIE


    1 GŁÓWNE NURTY POLITYCZNE NA ZIEMIACH POLSKICH NA PRZ EŁOMIE XIX I XX WIEKU 1. Ruch robotniczy Wielki Proletariat 1882 – 1886 Na jego czele stali Ludwik Wary ński i Stanisław Unicki.


    Dokument PDF: