USOSWEB - OŚWIADCZENIE O DOCHODACH „krok po kroku”


    USOSWEB - OŚWIADCZENIE O DOCHODACH „krok po kroku” WSTĘP – LOGOWANIE Aby złożyć wniosek o stypendium socjalne oraz oświadczenie o dochodach, należy zalogować się do aplikacji web, dostępnej pod adresem


    Dokument PDF: