OPIS PATENTOWY PL 206453 - public sds tiktalik com


    propanolan potasu. Korzystnie jest jako alkoholan C 1-C 5 metalu alkalicznego stosować etanolan sodu lub etanolan potasu. Korzystnie jest reakcję prowadzić w temperaturze 40-75°C. Reakcję sposobem według wynalazku korzystnie prowadzi się w roztworze izopropanolu lub etanolu.


    Dokument PDF: