Wprowadzenie - maciej sobieraj pracownik put poznan pl


    poprawnie, to powinna być widoczna nowa ikona na pasku kontrolek w Visual Studio. By to sprawdzić, należy utworzyć pustą okienkową aplikację o nazwie windowsFormWykres i sprawdzić czy jest kontrolka ZedGraph. Jeśli ikona jest niewidoczna, to do Visual Studio nie została dodana kontrolka ~biblioteka do rysowania wykresów.


    Dokument PDF: