Temat: Budowa biznes planu - static scholaris pl


    o kredyt bankowy. Biznes plan jest jednym z dokumentów składanych w banku, które stanowią załącznik do wniosku kredytowego. W tym celu biznes plan powinien zostać tak skonstruowany i powinien zawierać takie informacje, aby odpowiadał na wszystkie pytania jakie będą interesowały instytucję, do której udajemy się po środki finansowe.


    Dokument PDF: