Język polski czy obcy? - eti pg edu pl


    •No i noblesse oblige ... Daty - wymowa Ustawa wchodzi w życie z dniem pierwszego lutego dwa tysiące szesnastego roku. Ustawa wchodzi w życie z dniem pierwszym lutego dwa tysiące szesnastego roku. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1.02.2016 r.


    Dokument PDF: