Zadania przykładowe na egzamin z logistyki - cs put poznan pl


    Inne zadania przykładowe 1. Przedstawić koncepcję magazynu kompletacji. 2. Określić i ocenić zasady umieszczania towarów w magazynie. 3. Przedstawić podstawy i koncepcję prostej i rozszerzonej zasady ABC w selektywnej gospodarce magazynowej. 4. Wymienić działy logistyki w ujęciu funkcjonalnym i fazowym. 5.


    Dokument PDF: