MATEMATYKA - pliki echodnia eu


    C. Różnica dwóch liczb nieparzystych jest liczbą nieparzystą. D. Suma dwóch liczb nieparzystych jest liczbą parzystą. Zadanie 6. Ania i Tomek mają razem 14 lat. Dwa lata temu Tomek był 4 razy starszy od Ani. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.


    Dokument PDF: