Holistyczny model relacyjny motywacji pracownika i


    Skowron Ł., Holistyczny model relacyjny motywacji pracownika i satysfakcji klienta, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Nr 298, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we ...


    Dokument PDF: