P4/1 Replikácia bakteriálneho (prokaryotického) genómu


    v DNA-polymeráza a - v komplexe s DNA-primázou katalyzuje syntézu Okazakiho fragmentov pri replikácii nDNA, nevyznačuje sa 3´fi5´-exonukleázovou aktivitou v DNA-polymeráza b - uplatňuje sa pri syntéze krátkych reťazcov pri reparácii DNA v DNA-polymeráza g - katalyzuje syntézu mitochondriálnej DNA


    Dokument PDF: