MATEMATYKA 1 - bcpw bg pw edu pl


    Wykład 1 Ciągi i szeregi liczbowe Ciąg liczbowy jest funkcją która każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje liczbę rzeczywistą. Za pomocą ciągów można zapisać np. wyniki doświadczeń.


    Dokument PDF: