P by M h on U RODO - gov pl


    dane o lokalizacji, kod genetyczny, poglądy polityczne czy historia zakupów. Wszelkie informacje zbierane na ... nie musi być prowadzony w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 250 osób, chyba że: ... techniczne i organizacyjne środki pozwalające na całkowite usunięcie danych osoby, która korzysta ...


    Dokument PDF: