Wstep do Programowania potok funkcyjny


    Bisekcja—badamyznakf pośrodkumiędzyl ip. let czy_dobre x = abs_float (f (fst x)) < epsilon and popraw x = let l = fst x and p = snd x in let srodek = average l p in if dodatnie (f srodek) then (l, srodek) else (srodek, p) M.Kubica WPF. Procedurywyższychrzędów Typyproceduralneipolimorfizm


    Dokument PDF: