Po prostu WOS Wiedza o - ekonomik rzeszow pl


    J. Musiałkiewicz Ćwiczenia z marketingu Ekonomik 11 Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość D.Dębski P.Dębski Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość. WSiP 12 Elementy prawa J. Musiałkiewicz Elementy prawa Ekonomik 13 Kadry i płace B. Padurek Pracownia ekonomiczna Część III. Kadry i płace. Obsługa programu


    Dokument PDF: