IV M K - czlowiekwiarakultura files wordpress com


    Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek – Wiara – Kultura”, która w roku 2017 będzie nosić tytuł: O wolność i sprawiedliwość… Chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją. Wzorem lat ubiegłych, pragniemy nawiązać do nauczania Jana Pawła II oraz historycznych rocznic, które chcemy uczynić


    Dokument PDF: