Slajd 1 - zychlin-historia com pl


    Ale co ma sobie g*owq zawracaé za te marne pieniqdze. Dla takiego dziadka, który ma emeryturq to jest duŽa kasa. Ale nie dla czowieka, który jeéli chcialby coé zrobié dla Žychlina, to musialby calymi dniami ježdzié i zaatwiaé kasq dla naszej gminy, to sq Žadne pieniqdze. Ja byrn nie chciaa tych pieniqdzy za pracq z takimi glupolami


    Dokument PDF: