MATEMATYKA - rusinek wsm warszawa pl


    W zdaniu tym występują dwa zwroty niezwykle często używane przy okazji różnych zdań w matematyce (i nie tylko w matematyce): dla każ-dego (elementu jakiegoś zbioru) i istnieje (element jakiegoś zbioru). Zwroty te są tak ważne, że wprowadza się dla nich specjalne oznacze-nia zwane kwantyfikatorami. Mają one postać: ^ x∈A


    Dokument PDF: