JĘZYK POLSKI - szkolybenedykta pl


    dyskusja, opis przeżyć, streszczenie, wygłaszanie tekstów z pamięci – kultura wypowiedzi, – uzasadnianie własnego zdania, argumentowanie, wnioskowanie, dowodzenie, argumentowanie, – ustna analiza i interpretacja tekstu, ... My, dzieci z dworca ZOO Co mogę, co muszę 1. Biblia (fragmenty Nowego Testamentu, przypowieści: O ...


    Dokument PDF: