WspóBczynniki ai staBe liniowe stacjonarne staBe lub


    Rezonans parametryczny polega na wzbudzeniu niestabilno[ ci ukBadu drgaj cego i wzro[ cie amplitudy jego drgaDw wyniku okresowej zmiany parametrów tego ukBadu (a nie zewnˇtrznej okresowej siBy) 6 Rezonans parametryczny - przykBady Halawa/4.8 Najprostszy oscylator harmoniczny (równanie Hilla):


    Dokument PDF: