procesy cieplne5 - MATEMATYKA


    kg. oc' 10.65. Na ogrzanie kamienia o masie 5 kg 0 200C zužyto tyle samo energii, ile na ogrzanie wody o masie 2 kg 0 10,50C. Ile wy- nosi ciepb wlaéciwe substancji, z której zbudowany jest kamiefi? 10.66. PO jakim czasie nastapi wrzenie wody o masie 200 g i temperaturze poczatkowej 200C, jeŽeli zanurzymy do tej wody grzalke elektryczna o ...


    Dokument PDF: