Porównanie algorytmu mrówkowego oraz programowania


    bezpiecznej trajektorii statku ... namiar na j-ty obiekt, odległość j-tego obiektu od statku własnego, dane dotyczące statycznych przeszkód nawigacyjnych (lądy, mielizny). ...


    Dokument PDF: