Jan Kochanowski „Treny” - Humaniści-ZSM


    Jan Kochanowski „Treny” Tren I Wszytki płacze, wszytki łzy Heraklitowe1 I lamenty, i skargi Symonidowe,2 Wszytki troski na świecie, wszytki wzdychania I żale, i frasunki, i rąk łamania, ... Znajdz w Trenach dowody na to, że Jan Kochanowski to poeta doctus. ...


    Dokument PDF: