mishellanea files wordpress com


    osób początkujących w naukach, nie tylko jeśli chodzi o formalne stopnie i tytuły, których sam boski Platon przecież nie posiadał, lecz także niepotrafiących jeszcze dobrać tematów nowych lub nieumiejących do tych tematów podejść w wystarczająco nowatorski sposób. Dlatego też redakcja stoi na straży zachowania


    Dokument PDF: