firewall | system antywirusowy | system antyspamowy F25


    sprawdzana jest ca Ba poczta przychodz ca i wychodz ca (protoko By POP3 oraz SMTP). Wiadomo [ci zawieraj ce wirusy s automatycznie usuwane, a o zdarzeniu powiadamiany jest odbiorca poczty. Na obecno [ wirusów sprawdzane s te | wszystkie


    Dokument PDF: