E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2


    „E-angielski: materiały do nauki własnej na poziomie A1 - A2” to zestaw 28 partii materiału (nits), którego celem jest pomoc studentom UAM w przypomnieniu i utrwaleniu gramatyki i słownictwa angielskiego. ateriał ten ma ułatwić studentom roku studiów udział


    Dokument PDF: