OPIEKA ZDROWOTNA I WSPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z


    z reguły psychiatryczna opieka zdrowotna pełni w ich systemach ochrony zdrowia rolę przysłowiowej ubogiej krewnej, z konieczno ści zadowalającej się tym, co pozo-staje po zaspokojeniu potrzeb bardziej cenionych. Plany i strategie są podejmowa-ne lub wdrażane z ociąganiem, legislacja bywa wyrywkowa, zarządzanie niezdecy-


    Dokument PDF: