Dedal i Ikar dwa humanistyczne ideały moralne*


    ETYKA 3, 1968 ZYGMUNT W AŻBIŃSKI Dedal i Ikar - dwa humanistyczne ideały moralne* Profesorowi A. Chastelowi z wdzięczno§cią Wszystkie zwierzęta zadowalają się tym, co posiadają, jedynie człowiek wyniszcza się swym wiecznym po­ szukiwaniem nowych rzeczy. Nie dość mu tyle prze­ strzeni na ziemi, chce bowiem posiąść morze i świat


    Dokument PDF: