OPIS PATENTOWY PL 222669 - ResearchGate


    (Schott Geräte) wyposażonego w wiskozymetr Ubbelohde’a z kapilarą 01/0a. Wartości liczbowo, wagowo i z średnich mas cząsteczkowych próbek zostały zmierzone


    Dokument PDF: