HISTORIA ISLAMU - kul pl


    Sprawiedliwi. Kalifat Umajjadów i Abbasydów. Odpadanie prowincji (Andaluzja, Fatymidzi, Ajjubidzi). Wyprawy Krzyżowe. Mamelucy i Mongołowie (Ilchanowie, Timurydzi). Persja Safawidów. Mogołowie w Indiach. Imperium Osmańskie. Islam w czasach współczesnych. Islam w Polsce. Student nie posiada podstawowej wiedzy z historii islamu od czasów


    Dokument PDF: