Postępowanie u pacjentów, po raz pierwszy zgłaszającymi


    nocyceptywny, rzutowany I trzewny. • Najczęstszym rodzajem CPSP jest ból neuropatyczny. • Zastosowanie narzędzi przesiewowych (np. DN4, painDETECT, NPQ, LANSS), opierających się na słownym opisie bólu pojedynczo lub w połączeniu z celowanym badaniem fizykalnym może być pomocne w rozpoznaniu bólu neuropatycznego jako głównej lub


    Dokument PDF: