Irena Pospiszyl „Patologie społeczne, resocjalizacja


    Irena Pospiszyl „Patologie społeczne, resocjalizacja” Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, ss. 355 Za pośrednictwem Wydawnictwa Naukowego PWN do rąk Czytelników trafiła ksiąŜka Ireny Pospiszyl Patologie społeczne, która prezentuje przegląd stanowisk na temat etiologii, fenomenologii i prewencji dewiacji we współczesnym ...


    Dokument PDF: