Jezyki˛ Modelowania i Symulacji - pg edu pl


    Macierz pseudoodwrotna Rozwiazyw˛ anie układów równa´n liniowych Zadania najmniejszych kwadratów Warto´sci oraz wektory własne Skalowanie Funkcje macierzowe Jezyki˛ Modelowania i Symulacji Rozwiazyw˛ anie układów równan liniowych´ Marcin Ciołek Katedra Systemów Automatyki WETI, Politechnika Gdanska´ 2 listopada 2011


    Dokument PDF: