REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO BIZNES


    1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem programu motywacyjnego (zwanego dalej: Programem) jest G DATA Software Sp. z o.o. (dalej zwana: Organizatorem).


    Dokument PDF: