CEL OSTATECZNY CZYLI SZCZĘŚCIE UCZYNKI LUDZKIE


    cel życia ludzkiego n należy wpierw rozważyć ostateczny cel w ogólności, a następnie szczęście. Pierwsze zagadnienie obejmuje osiem pyta: 1. Czy czń łowiek ma działać dla celu? 2. Czy jest to waściwołścią rozumnej natury? 3. Czy cel różnicuje gatunkowo czyny ludzkie? 4. Czy jest jakiś ostateczny cel życia ludzkiego? 5.


    Dokument PDF: