pbsociety org pl


    miekisz Szereg ceeh anatomicznych fizjologicznych popiera tezg Starzeckie- Miekisz gqbczasty ma lepsze przystosowanie do asymilacji, aniŽeli miakisz ma wieksze miedzykomórkowe, eo sprzy- dyiuzji COi, iest szparek, lepiei zaopatrzony w wade i C02. Wiazki sitowe zlokahzowane w miekiszu gqbczastyrn szybko mega odprowadzaé utworzone asymilaty.


    Dokument PDF: