Cel projektu i specyfikacja funkcjonalna - deloitte com


    taxCube™ l Cel projektu i specyfikacja funkcjonalna 06 Funkcjonalność Specyfikacja Ewidencja VAT – kluczowe procesy i operacje • Sprawne filtrowanie i grupowanie danych transakcyjnych istotnych dla rozliczeń VAT (oraz zapisywania kombinacji filtrów i grupowań, jako gotowych wariantów widoku).


    Dokument PDF: