RZĄDZĄCY I RZĄDZENI-PLAN WYNIKOWY Lp Temat Cel ogólny


    · opisuje reformy Solona i Klejstenesa, · porównuje zmiany, jakie zaszły w położeniu obywateli Aten w wyniku reform Solona i Klejstenesa, · wyjaśnia, kto był uznawany za obywatela Aten, · wyjaśnia, dlaczego Ateńczycy niechętnie przyznawali obywatelstwo obcym,


    Dokument PDF: