Przewodnik - WSB Studia wyższe studia podyplomowe


    Traktowanie Klienta, jako Partnera, co zakłada troskę o jego potrzeby i powodzenie po-dejmowanych przez niego działań. 4. Sposób budowania kontaktu, który zakłada inwestowanie czasu i działań w to, aby Klient czuł satysfakcję i radość wynikającą z rozpoczęcia i trwania relacji z Firmą.


    Dokument PDF: