STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA ższe studia zawodowe


    polityki zagranicznej i ekspansji Rosji i ZSRS; współczesne problemy geopolityczne a sytuacja Rosji i krajów sąsiednich Podręczniki oraz opracowania podręcznikowe: L. Bazylow, Historia Rosji, Warszawa 1985 (lub inne wydania) – podręcznik zalecany. L. Bazylow, Historia Rosji, t. 1-2, Warszawa 1985 (i inne wydania).


    Dokument PDF: