Wzór podania pracownika w sprawie rozwiązania umowy o


    Wzór dla pracownika Podanie w sprawie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron (imię i nazwisko pracownika, (miejscowość i data)


    Dokument PDF: