NAUKA O FINANSACH – NOWE WYZWANIA METODYCZNE 1 Nauka o


    Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga . Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. NAUKA O FINANSACH – NOWE WYZWANIA METODYCZNE . 1. Nauka o finansach – dyscyplina nauk ekonomicznych . Istnieją różne klasyfikacje dziedzin i dyscyplin nauki. W Polsce często wykorzystywana jest


    Dokument PDF: